Bezpečnostní a technický manuál


Všichni hosté ubytovaní v Zašívárně jsou povinni dbát všech níže uvedených opatření a postupů, aby se vyvarovali zranění, úrazu či jiné škodě na zdraví či majetku. Klient přebírá odpovědnost za dodržování těchto opatření a postupů, a to nejen za sebe, ale i za osoby, které jsou společně s ním v Zašívárně ubytovány.


0. Vstup do zašívárny

Vedle vstupních dveří se nachází mini trezor s klíčem, který je zabezpečený čtyřmístným kódem. Kód naleznete v potvrzovacím e-mailu.


1. Plynový sporák

Dvouplotýnkový plynový sporák se zapaluje stlačením ovládacího knoflíku a otočením do jakékoliv polohy 1-10. Nikdy nenechávejte plotýnku hořet, pokud odcházíte z místnosti. Vždy zkontrolujte, zda je plotýnka vypnutá a neuniká plyn do místnosti. Otočný knoflík musí být na poloze 0.


2. Plynové topení

Zapnutí topení
  1. Otočte horní knoflík proti směru hodinových ručiček do polohy 3 - modrý plamen.
  2. Dále otočte spodní knoflík (termostat) do maximální polohy (po směru hodinových ručiček vpravo). Ventilátor topení se uvede do provozu.
  3. Za cca 20 sekund dojde k zažehnutí plamene v topení a vyfukovaný vzduch se začne postupně ohřívat. Po úspěšném nastartování topení se vedle horního knoflíku rozsvítí zelená LED kontrolka.
  4. Snižte intenzitu ohřívání vzduchu zhruba na polovinu a nechte přístroj po dobu cca 10 minut ustálit.

Termostat si poté libovolně nastavujete na vámi zvolenou teplotu. Při dosažení teploty se vždy topení samo vypíná. Pokud teplota klesne pod vámi zvolenou hodnotu, dává termostat sám pokyn ke znovunastartování procesu ohřevu vzduchu. Tento proces probíhá automaticky a není nutné topení znovu manuálně zapínat.

Při závěrečném opuštění Zašívárny uveďte oba knoflíky do původní polohy.

Úplné vypnutí topení

Pokud chcete vypnout topení, uveďte oba knoflíky do původní polohy (maximální otočení proti směru hodinových ručiček). K vypnutí topení nedochází okamžitě. Topení vypíná cca po třech minutách, kdy dojde k poslednímu spálení plynu v potrubí.

Blikání červené kontrolky

Pokud se vám nepodaří topení uvést do provozu a objeví se červená kontrolka. Kontaktujte prosím ihned provozovatele Zašívárny.

3. Detektor plynu

V Zašívárně používáme topný plyn PROPAN. Je zde nainstalován detektor plynu, který umístěn cca 30 cm nad zemí dle požadavků tak, aby zachytil prvotní únik při špatné manipulaci s plynovým zařízením nebo při poruše. Při naměření limitní hladiny koncentrace plynu ve vzduchu se ozve silná zvuková signalizace jako znamení pro opuštění prostoru.

4. Okna a dveře

Host je povinen při svém odchodu ze Zašívárny všechna okna a dveře uzavřít a uzamknout, stejně tak v případě silného větru nebo deště.

5. Hasicí přístroj

Hasicí přístroj je umístěn na viditelném místě při východu ze Zašívárny. Přístroj je práškový. V případě požáru po sejmutí z držáku je ho třeba nejprve odjistit vytržením pojistky, pak ho nasměrujte tryskou směrem k ohni a stiskněte uzávěr.

6. Latrína

V blízkosti Zašívárny najdete latrínu. Ta slouží k vykonání základních potřeb a pozorování kanců. Je správně natočena s výhledem do přilehlého lesa. Pro rychlé odstranění veškerého organického odpadu používáme přírodní bakteriální prostředky. Nevhazujte do latríny čistící ubrousky, dámské hygienické pomůcky ani jiný odpad.

7. Nejbližší nemocnice, pohotovost a lékárna

V případě, že dojde k úrazu, ihned vyhledejte lékařskou pomoc, drobné ranky lze ošetřit obsahem lékárničky, která je umístěna viditelně v umývárně za zasunovacími dveřmi.

V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla (volání je bezplatné):

150 Hasičský záchranný sbor ČR

155 Zdravotnická záchranná služba

158 Policie ČR

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání


Nejbližší lékařská pohotovost:
Nemocnice Nové Město na Moravě, příp. poliklinika Bystřice nad Pernštejnem


Nejbližší nemocnice:
Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. +420 566 801 111


Nejbližší lékárna:
Nám. Na Podkově 25, 569 92 Bystré, tel. +420 461 741 648


8. Venkovní ohniště

Využívejte pouze prostor k venkovnímu ohni určený, tento prostor je obestavěn kameny, aby se zabránilo nekontrolovatelnému šíření ohně do širšího prostranství. Po ukončení užívání ohniště nechte oheň pod Vaší kontrolou dohořet a vždy jej následně zalijte dostatečným množstvím vody.


9. Chladnička

Chladnička je umístěna pod pracovním prostorem kuchyňské linky. Teplotu chlazení lze ovládat na integrovaném ovladači uvnitř chladicího prostoru. Je třeba dbát na to, aby chladnička nezůstala dlouho otevřená a nezvyšovaly se energetické nároky na její chlazení.


10. Střešní okna, střecha

Na střechu je zakázáno vstupovat a pohybovat se po ní. Střešní okna jsou výklopně kyvná. Otevírání probíhá povolením spodní kličky a vytlačením okenního panelu směrem nahoru. V případě blížícího se deště je třeba obě střešní okna uvést do původní polohy a uzamčít spodní klikou.


11. Hladina CO2

Velikost Zašívárny je omezená. Obyvatel se uvnitř cítí pohodlně a útulně. Na druhou stranu je třeba myslet na to, že dýcháním spotřebováváme kyslík a vydechujeme CO2. Při pobytu v Zašívárně je tedy nezbytné průběžně větrat za účelem výměny vzduchu. Důkladné větrání je nutné v průběhu pobytu v Zašívárně, a to zejména před spaním. Můžete využít komínového efektu při souběžném otevření spodních fasádních a horních střešních oken.